Η Εμφάνιση Επεισοδίου Κολπικού Πτερυγισμού Οδήγησε Στην Αποκάλυψη του Συνδρόμου Brugada και την Αποτροπή Αιφνίδιου Θανάτου

  Tα τελευταία έτη η ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησε πολύ στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, τόσο στον τομέα της διάγνωσης και καθορισμού της αιτιολογίας νοσημάτων όσο και στη διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Ταυτόχρονα η ενημέρωση του πληθυσμού αλλά και η ευκολότερη πρόσβαση στις δομές του συστήματος υγείας οδηγεί συχνά στην πρώιμη διάγνωση και την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση. Παρόλα αυτά μερικές φορές στα πλαίσια της καθημερινής πρακτικής, είναι δυνατόν να διαλάθουν[…]