Ενδοπερικαρδιακή Ενστάλαξη Σισπλατίνης σε Υποτροπιάζον Μετεμφραγματικό Καρδιακό Επιπωματισμό

  Η περικαρδίτιδα μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου (σύνδρομο Dressler) είναι μια μορφή φλεγμονώδους περικαρδιακού συνδρόμου που σπάνια εμφανίζεται (<1%) μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Εκδηλώνεται κλινικά ώς εμπύρετη κατάσταση καθυστερημένης έναρξης (συνήθως 1-2 εβδομάδες μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου), πιθανώς δευτερογενής, που οφείλεται σε ανοσολογικής αιτιολογίας προσβολή του περικαρδίου οφειλόμενη στο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το σύνδρομο Dressler μπορεί σπάνια να περιπλέκεται με παρατεταμένη νοσηλεία του ασθενή, συχνότερερες υποτροπές[…]