Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά, Διαχείριση και Πρώιμη Έκβαση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στην Ελλάδα: Η Μελέτη PHAETHON

  Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) αντιπροσωπεύουν μια δύσκολη και απαιτητική κλινική οντότητα που εξακολουθεί να παραμένει η συχνότερή αιτία επείγουσας εισαγωγής στο νοσοκομείο και περικλείει υψηλό κίνδυνο νοσοκομειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στην νοσηρότητα και θνησιμότητα μέσω της βελτίωσης των μεθόδων θεραπείας τα τελευταία χρόνια, οι ασθενείς με ΟΣΣ παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής ισχαιμικών επεισοδίων και του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της[…]

Πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα διακοπής καπνίσματος;

  H συνήθεια της “ψυχαγωγικής” εισπνοής καπνού παραγόμενου από την αργή καύση αποξηραμένων φύλλων του ομώνυμου φυτού – κοινώς κάπνισμα – έχει ιστορικά τις ρίζες της στους ιθαγενείς της Αμερικανικής ηπείρου, στον δε Ευρωπαϊκό χώρο εισήλθε και εξαπλώθηκε κατά τους πέντε τελευταίους αιώνες. Το κάπνισμα επικράτησε στον ανδρικό κατ΄αρχήν πληθυσμό και έγινε μέρος της καθημερινότητας, εκλαμβανόμενο ως μια ευχάριστη και απολύτως φυσιολογική συνήθεια.