Σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται συγχρόνως αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα;

  Στο άρθρο αυτό ανασκοπούνται κυρίως οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σχετικά με την συγχορήγηση αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε διάφορες κατηγορίες ασθενών. Ο στόχος είναι να αποφεύγεται η υπερβολική συγχορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων, με επακόλουθο κίνδυνο αιμορραγίας, χωρίς όμως να κινδυνεύσει ο ασθενής από θρομβωτική επιπλοκή λόγω μη χορήγησης κάποιου απαραίτητου αντιθρομβωτικού φαρμάκου. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ήδη τεκμηριωμένες από σχετικές μελέτες οδηγίες, άλλοτε όμως, η κλινική πρακτική καθοδηγείται[…]