Μυοκαρδίτιδα μετά από εμβολιασμό για τη νόσο COVID-19

Η νόσος COVID-19 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πανδημίες στη ιστορία της ανθρωπότητας με σοβαρές υγειονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η ανακάλυψη και εφαρμογή του εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των απειλητικών επιπλοκών του ιού SARS-COV-2. Ωστόσο, έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις οξείας μυοκαρδίτιδας, συνήθως με ήπια κλινική πορεία, ιδίως σε νεαρούς άρρενες και μετά κυρίως τη χορήγηση των mRNA εμβολίων.