Παλμική Οξυμετρία για Πρώιμη Διάγνωση Κρίσιμης Συγγενούς Καρδιοπάθειας στα Νεογνά

  H συχνότητα των συγγενών καρδιοπαθειών είναι το 9/1000 των γεννήσεων.1 Kρίσιμη συγγενής καρδιοπάθεια είναι η καρδιοπάθεια η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση με χειρουργείο ή καθετηριασμό μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής και αφορά το 25% των νεογνών με καρδιοπάθεια.1 Στη μεγάλη πλειοψηφία (>90%) τους αφορoύν κυήσεις χωρίς γνωστούς προδιαθεσικούς παράγοντες.2 Το εμβρυικό υπερηχοκαρδιογράφημα έχει ποσοστά διάγνωσης που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις αλλά υπολογίζεται γύρω στο 47% -49%.2,3 Τα μεγαλύτερα ποσοστά προγεννητικής[…]