Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου με μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Bασικές αρχές και εφαρμογές στην κλινική πράξη

A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Tμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθηνών