Πλήρης Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός σε Νεαρή Γυναίκα. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση

  Ο δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός Mobitz Ι είναι συχνό φαινόμενο σε νεαρά άτομα ιδίως κατά την διάρκεια του ύπνου. Αντίθετα ο επιπολασμός του πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού (KKA) κυμαίνεται από 0,02% έως 0.04%. Η επίπτωση αυξάνει με την ηλικία (ιδίως >70 έτη) με μια μικρή αύξηση να παρατηρείται στην εμβρυική και πρόωρη παιδική ηλικία λόγω της συγγενούς μορφής πλήρους ΚΚΑ. Ο επίκτητος ΚΚΑ είναι συνήθως αποτέλεσμα διαφόρων παθολογικών καταστάσεων που[…]