Αγγειοπλαστική σε Νόσο Στελέχους. Που Βρισκόμαστε;

Στο παρελθόν, η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της νόσου του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας ήταν η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by-pass) διότι υπήρχε σημαντικά μικρότερη θνησιμότητα σε σχέση με τη συντηρητική – φαρμακευτική αντιμετώπιση. Τα τελευταία χρόνια, η αγγειοπλαστική του στελέχους έχει αναβαθμιστεί καθώς παρουσιάζει συγκρίσιμα αποτελέσματα με το by-pass με βάση τα στοιχεία πολυετών αναλύσεων.