Επέμβαση διόρθωσης τύπου Cone της τριγλώχινας βαλβίδας σε ασθενή με νόσο Ebstein

Άνδρας 18 ετών με γνωστό ιστορικό νόσου Ebstein υπό τακτική παρακολούθηση, παραπέ-μπεται για χειρουργική αντιμετώπιση. Ο ασθενής το τελευταίο 6μηνο βρίσκεται σε λειτουργική κλάση καρδιακής ανεπάρκειας NYHA (New York Heart Association) II με κορεσμό οξυγόνου (SatO2) 86-88% στον εισπνεόμενο ατμοσφαιρικό αέρα. Υπερηχοκαρδιογραφικά, η ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας είναι σοβαρού βαθμού με σημαντική διάταση του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας με συνοδό κολποποίηση και αρχόμενου βαθμού δυσλειτουργία της τελευταίας.