Χρόνος ανταπόκρισης και επιβίωση σε θύματα Καρδιακής Ανακοπής στον Προ–Νοσοκομειακό χώρο. Πιλοτικό πρόγραμμα του τμήματος Μοτοσυκλετών Ταχείας Επέμβασης του ΕΚΑΒ Αθηνών

  Π. Κουκόπουλος ΕΚΑΒ Αθηνών Γ. Λάτσιος Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Γ. Ζυγούρης Γ. Λέτσιος ΕΚΑΒ Αθηνών A. Δάμκαλης ΕΚΑΒ Αθηνών K. Λαττάς ΕΚΑΒ Αθηνών E. Λουπάσης ΕΚΑΒ Αθηνών E. Τζανκεμβρέκης ΕΚΑΒ Αθηνών Λ. Γεωργατσώνας ΕΚΑΒ Αθηνών A. Συνετός Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» K. Σιδηρόπουλος ΕΚΑΒ Αθηνών Κ. Τσιούφης Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Περίληψη Τα περιστατικά εξω-νοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν[…]