Σύσταση Προεδρείου 2018-2020:

Πρόεδρος: Α. Στεφανίδης

Αντιπρόεδρος: Κ. Παπαδόπουλος

Μέλη Πυρήνα: Α. Θεοδόσης- Γεωργιλάς, Κ. Κεραμιδά, Γ. Μακαβός

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2017 - 2018: Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2018- 2019

  

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Μαθημάτων 2019-2020

 

  Οι συναντήσεις καλύπτονται από την εταιρεία live media ζωντανά, αλλά θα βρίσκονται αποθηκευμένες και στον ιστότοπό της κατ' επίκληση και ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους τους συναδέλφους. 

Παρακολουθείτε εδώ https://webtv.hcs.gr/echowg19


Πρόεδρος ΟΕ, Αλέξανδρος Στεφανίδης
Αντιπρόεδρος ΟΕ, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Μέλη Πυρήνα: Α.Θ. Γεωργιλάς, Γ. Μακαβός, Κ. Κεραμιδά.

 


 

Φόρμα έκθεσης διαθωρακικού υπερηχογραφήματος καρδιάς

NEWSLETTERS ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Newsletter Μαρτίου 2018

Newsletter Aπριλίου 2018

Newsletter Μαΐου 2018

Newsletter Ιουνίου 2018

Newsletter Οκτωβρίου 2018

Newsletter Νοεμβρίου 2018

Newsletter Δεκεμβρίου 2018

Newsletter Ιανουαρίου 2019

Newsletter Μαρτίου 2019

Neswletter Μαΐου 2019