Η Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1948 και ανεγράφη στα βιβλία των επιστημονικών σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το έτος 1950. Αρχικά τα ιδρυτικά μέλη της ήταν 28, ενώ σήμερα έχει εγγεγραμμένους 2200 περίπου καρδιολόγους με ειδικότητα.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή του κλάδου της καρδιολογίας και των συναφών κλάδων, η επιδίωξη αρίστων επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών εργασίας για τα μέλη της, καθώς και η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και διαλέξεων. Διοικείται υπό εννιαμελούς διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ανανεούται ανά διετία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας των μελών της και ασχολείται με επιστημονικά και διοικητικά θέματα.

'Εδρα της είναι η Αθήνα και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο 5 ορόφων, με την επωνυμία Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, επί της οδού Ποταμιάνου 6. Το κτήριο διαθέτει πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό για την διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας. Στον τρίτο όροφο του κτηρίου λειτουργεί Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των μελών της Εταιρείας, με τα πιο σημαντικά καρδιολογικά περιοδικά παγκοσμίως και με άριστο τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος επιτρέπει την πρόσβαση, όλο το 24ωρο, από όλη την Ελλάδα στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Στο αμφιθέατρο της εταιρείας διεξάγονται μετεκπαιδευτικά μαθήματα, webinars, σεμινάρια εξειδικευμένης καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και οι μηνιαίες συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας. Στο κτήριο της Εταιρείας γίνεται ειδική διαμόρφωση εξεταστηρίων χώρων όπου παρέχεται δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος σε ευπαθείς ομάδες με τη δυνατότητα διενέργειας υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης και δοκιμασίας κόπωσης, πλέον της κλινικής καρδιολογικής εξέτασης.

 

Μέλη της Εταιρείας έχουν συγκροτήσει, βάσει του καταστατικού (άρθρο 40), 14 πολυδύναμες Ομάδες Εργασίας:
1. ΟΕ Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας (ΟΕ Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας και ΟΕ Οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων)
2. ΟΕ Ηχωκαρδιολογίας
3. ΟΕ Απεικονιστικών Τεχνικών (ΟΕ Μαγνητικού Συντονισμού, ΟΕ Πυρηνικής Καρδιολογίας και Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς)
4. ΟΕ Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης
5. ΟΕ Αρτηριακής Υπέρτασης
6. ΟΕ Πρόληψης και Αποκατάστασης (ΟΕ Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου, ΟΕ Φαρμακολογίας και Καρδιαγγειακών Φαρμάκων, ΟΕ Δοκιμασίας Κόπωσης, ΟΕ Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης, ΟΕ Ποιότητας Ζωής και Ψυχοκοινωνικής Καρδιολογίας)
7. ΟΕ Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων και Πνευμονικής Υπέρτασης (ΟΕ Βαλβιδοπαθειών, ΟΕ Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, ΟΕ Πνευμονικής Υπέρτασης)
8. ΟΕ Καρδιακής Ανεπάρκειας
9. ΟΕ Μυοκαρδιοπαθειών, Βασικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων (ΟΕ Μυοκαρδιοπαθειών και Νοσημάτων Περικαρδίου, ΟΕ Βασικής Μεταφραστικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων)
10. ΟΕ Αορτής και Περιφερικών Αγγείων
11. ΟΕ Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (CPR) και Εντατικής Θεραπείας
12. ΟΕ Καρδιοχειρουργικής
13. ΟΕ Νοσηλευτικής στην Καρδιολογία
14. Σύμβουλος σε θέματα Επαγγελματικής Πράξης

 

Οι Ομάδες Εργασίες λειτουργούν κατά το παράδειγμα των αντίστοιχων ομάδων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Σκοπός αυτών των Ομάδων είναι η προώθηση της γνώσης του αντικειμένου με το οποίο ασχολούνται. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται εκτός των άλλων και με Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας της ΕΚΕ, τα οποία πραγματοποιούνται ετησίως για 3 ημέρες.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία εκδίδει διμηνιαίο περιοδικό με τον τίτλο "Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση", σε 150 σελίδες περίπου ανά έκδοση και διανέμεται σε όλα τα μέλη της Εταιρείας καθώς και στους ειδικευόμενους καρδιολόγους, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, κ.λ.π. καθώς και το Διεθνές περιοδικό HELLENIC JOURNAL OF CARDIOLOGY (International Edition, ISSN 1109-9666) το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις βάσεις δεδομένων ιατρικών εκδόσεων MEDLINE (impact factor 1,227). Ετησίως, κάθε Οκτώβριο, διοργανώνει το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν περί τα 3500 άτομα (Καρδιολόγοι, Ειδικευόμενοι και Νοσηλευτές) και κάθε Φεβρουάριο, τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας στα οποία ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 1500 άτομα. Παράλληλα εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο Ιατρούς στην Περιφέρεια μέσω των περιφερειακών συνεδρίων που οργανώνουμε στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

 

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) το 2017 γιορτάζει τα 70 χρόνια από την ίδρυση της.


Η πορεία της ΕΚΕ είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Καρδιολογίας στην Ελλάδα.
Ανασκοπώντας την ιστορία της ΕΚΕ παρατηρεί κανείς και τις εξελίξεις της Ελληνικής Καρδιολογίας διότι η ΕΚΕ αποτέλεσε πράγματι το επίσημο βήμα του 'Ελληνα καρδιολόγου από την εμφάνιση της Καρδιολογίας σαν μία ανεξάρτητη ειδικότητα στα μέσα του 20ου αιώνα.

Η ΕΚΕ είναι ο συνδετικός κρίκος των καρδιολόγων και ενεθάρρυνε τις εκπαιδευτικές προσπάθειες για την επιμόρφωση των ιατρών καθώς και τις ερευνητικές δραστηριότητες.
Σήμερα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ομογενοποίηση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων Καρδιολόγων για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας, ενώ προσφέρει προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και διαβίου εκπαίδευσης των ειδικευμένων Καρδιολόγων της χώρας.

Ακολούθως καταγράφονται οι σημαντικότερες στιγμές της ΕΚΕ κατά την 70ετία της ύπαρξη της.

Κοινωνικές δραστηριότητες της Εταιρείας

  • Εκπαίδευση ιατρών στην Ελληνική περιφέρεια
  • Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών καρδιολογίας μεσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Παροχή υποτροφιών σε νέους Καρδιολόγους σε κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού
  • Ανάπτυξη της έρευνας χρηματοδοτώντας πανεπιστημιακές καρδιολογικές κλινικές και καρδιολογικές κλινικές του ΕΣΥ
  • Ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που άπτονται της Καρδιολογίας (ραδιοτηλεοπτικά σποτ, έντυπο υλικό)
  • Δωρεάν εξέταση παιδιών προσχολικής ηλικίας σε παραμεθόριες περιοχές, σε περιοχές με υψηλό ποσοστό ανεργίας
  • Δωρεάν εξέταση παιδιών ανασφάλιστων οικογενειών, σχολικής ηλικίας προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στο μάθημα της γυμναστικής
  • Δωρεάν κοινωνικό ιατρείο για ανασφάλιστους με προβλήματα καρδιολογικά
  • Εκπαίδευση ιατρών και κοινού στην παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής μέσω των Σεμιναρίων Βασικής και Εξιδεικευμένης Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
  • Δωρεά απινιδωτικών συσκευών σε παραμεθόριες περιοχές


Τα πρώτα βήματα

Μετά το 1930 παρουσιάστηκαν οι πρώτοι ειδικοί 'Ελληνες καρδιολόγοι από το εξωτερικό, κυρίως από την Γερμανία και τη Γαλλία. Είναι οι πρώτοι καρδιολόγοι που επάνδρωσαν τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης ενώ ακόμα δεν είχε αναγνωριστεί η ειδικότητα της καρδιολογίας. Συνήθως οι καρδιολογικές κλινικές ήταν υπό τις διευθύνσεις παθολόγων και οι καρδιοπαθείς αντιμετωπίζονταν από τους μεταναστεύσαντες καρδιολόγους και παθολόγους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην καρδιολογία.

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ωριμάσει πλέον η ιδέα μεταξύ της ιατρικής κοινότητας για την ανάπτυξη της καρδιολογίας ως ανεξάρτητης ειδικότητας. Το 1954 προστίθεται η καρδιολογία στις ιατρικές ειδικότητες και έτσι χορηγείται ο τίτλος του ειδικού καρδιολόγου.

'Ηδη είχαν εμφανιστεί στη χώρα μας περισσότεροι καρδιολόγοι και ο καθηγητής P. White έφερε το 1947 στην Ελλάδα με μια ομάδα Αμερικανών γιατρών, τον πρώτο ηλεκτρογράφο αμέσου γραφής.

Το επόμενο βήμα ήταν η ίδρυση της ΕΚΕ, που έγινε με τους λιγοστούς σε αριθμό καρδιολόγους των Αθηνών που προσεκλήθησαν στο σπίτι του κ. Δημοσθένη Παπαπαναγιώτου. Η πρόσκληση ήταν για την 7η Δεκεμβρίου 1948 ημέρα Τρίτη στην οδό Ακαδημίας 4 για "γενικήν σύσκεψιν προς ανταλλαγήν γνωμών και φιλικών χαιρετισμών". Εκείνη την ημέρα προσήλθαν 29 καρδιολόγοι.

Ο κ. Παπαναγιώτου ετόνισε ότι προσπάθησε να μην λησμονήσει κάποιον καρδιολόγο από την περιοχή των Αθηνών και έτσι πήρε τον λόγο. "Αγαπητοί συνάδελφοι, κατόπιν πολλών συζητήσεων με τους περισσοτέρους εξ υμών ενομίσαμεν ότι θα ήτο ήδη καιρός να προβώμεν ημείς εις τον σχηματισμόν της Καρδιολογικής Εταιρείας, χάριν εις την οποίαν να δυνάμεθα να ανταλλάσσωμεν τας γνώμας μας, βοηθούντες εις την πρόοδον της ειδικότητάς μας".

Στο πρώτο καταστατικό περιεγράφηκε το σήμα της εταιρείας καθώς και οι στόχοι της. Ο πρώτος πρόεδρος της ΕΚΕ ήταν ο Αλέξανδρος Πορτοκάλης η θητεία του οποίου διήρκησε 1 έτος. Το 1951 ιδρύθηκε το πρώτο αιμοδυναμικό εργαστήριο στη χώρα μας στο νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. Ακολούθησε η δημιουργία άλλων αιμοδυναμικών εργαστηρίων στα μεγαλύτερα νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Το 1954 επί προεδρίας του Γεωργίου Μιχαηλίδη με το Ν.Δ. 3008 καθιερώνεται η Καρδιολογία ως ανεξάρτητη ειδικότητα. Το 1960 η ΕΚΕ αποκτά ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Σισίνη 17 επί προεδρίας του Αναστασίου Σαμαρά. Το έτος που σηματοδότησε την καρδιολογία στην Ελλάδα ήταν το 1958 με την έγκριση και προκήρυξη έδρας Καρδιολογικής Κλινικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εκλογή του Γεωργίου Μιχαηλίδη ως πρώτου καθηγητή Καρδιολογίας έγινε το 1961. Ο ίδιος διετέλεσε και ως Πρόεδρος του Ε' Ευρωπαϊκού συνεδρίου Καρδιολογίας.

 

Οι Καρδιολόγοι που διετέλεσαν Πρόεδροι της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι οι κάτωθι:

Κωνσταντίνος Μαρούλης (1950-1951)
Παναγιωτης Βατσινέας (1952)
Νικόλαος Τσούχλος (1953)
Δημήτριος Παπαπαναγιώτου (1955-1956)
Γεράσιμος Δανηλάτος (1959)
Αναστάσιος Σαμαράς (1960 και 1965-1966)
Γεώργιος Μιχαηλίδης (1961-1962 και 1967-1968)
Χρήστος Αραβανής (1969-1970)
Φροίξος Κωστέας (1971-1972)
Ευτύχιος Βορίδης (1973-1974)
Σπυρίδων Μουλόπουλος (1975-1976)
Μελέτιος Παππάς (1977-1978)
Δημήτριος Αθανασιάδης (1979-1981)
Γεωργιος Πιπιλής (1982-1983)
Δημήτριος Αυγουστάκης (1984-1985)
Παύλος Τούτουζας (1986-1987)
Λάμπρος Ανθόπουλος (1988-1989)
Διονύσιος Κόκκινος (1990-1991)
Ιωάννης Γιαλάφος (1992-1993)
Απόστολος Ζαχαρούλης (1994-1995)
Ευάγγελος Παπαστεριάδης (1996-1997)
Χριστόδουλος Στεφανάδης (1998-1999)
Παναγιώτης Βάρδας (2000-2001)
Δημήτρης Σιδέρης (2002-2003)
Ιωάννης Λεκάκης (2004-2005)
Χαρίσιος Μπουντούλας (2006-2007)
Δημήτριος Κρεμαστινός (2007-2008)
Βλάσιος Πυργάκης (2009-2010)
Γεώργιος Παρχαρίδης (2011-2012)
Ιωάννης Καλλικάζαρος (2013-2014)
Στέφανος Φούσσας (2015-2016)
Κωνσταντίνος Τσιούφης (2017-2018)

Ιωάννης Γουδέβενος (2019-2020)