Λίγες δεκαετίες πριν, οι συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ) αποτελούσαν παιδιατρικές νόσους καθώς μόνο το 15% των ασθενών με ΣΚ έφτανε στην ενηλικίωση. Σήμερα πάνω από το 85% των ασθενών αυτών ενηλικιώνεται, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ενήλικων ασθενών, ακόμη και αυτών που πάσχουν από σοβαρή ΣΚ, να ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των παιδιατρικών ασθενών. Η επιδημιολογική αυτή μεταβολή έχει καταδειχθεί από το σύνολο των επιδημιολογικών καταγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρες όπως η Ολλανδία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αγγλία κ.α.

PDF