Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία γίνεται αντιληπτό ότι είναι πεδίο μελέτης η βέλτιστη προετοιμασία των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε CCTA και έχουν αντένδειξη να λάβουν β αποκλειστή και σαφώς το προτεινόμενο πρωτόκολλο των κ. Κατσιάδα και των συνεργατών του έχει να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην καθημερινή διενέργεια CCTA.

PDF