Μιχαήλ Μακάριος Μυριανθεύς
Larnaka General Hospital

Πάρις Βογαζιάνος

Περίληψη

Εισαγωγή: Η καθημερινή διεπιστημονική επίσκεψη στις κλινικές των νοσηλευτηρίων από τους ιατρούς με τους νοσηλευτές προάγει τη ποιότητα των σχέσεων αυτών, βελτιώνει τη ποιότητα ζωής των νοσηλευομένων και αυξάνει την επιβίωσή τους. Δεν έχει όμως μελετηθεί η χρησιμότητα πολύ πρωινής και στοχευμένης επίσκεψης του διευθυντή κλινικής, προ της κυρίας επίσκεψης.

Σκοπός: Η αξιολόγηση από τους νοσηλευτές της πρωτότυπης τακτικής του διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής να λαμβάνει καθημερινά περί τις 06.20 το πρωί, βραχεία ενημέρωση από τους βραδινούς νοσηλευτές και να διενεργεί σύντομη, στοχευμένη, και προπαρασκευαστική επίσκεψη στην ανοικτή μονάδα εντατικής θεραπείας και στους θαλάμους.

Μεθοδολογία: Διανεμήθηκε πρωτότυπο ερωτηματολόγιο 12 ερωτήσεων στους 190 νοσηλεύτριες και νοσηλευτές που στελεχώνουν τα τμήματα του νοσοκομείου όπου συστηματικά ή περιστασιακά νοσηλεύονται καρδιολογικοί ασθενείς. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, τη κατάταξή σε ηλικιακές ομάδες και στο χώρο εργασίας στα διάφορα τμήματα του νοσηλευτηρίου. Στις υπόλοιπες ερωτήσεις υπήρχαν πέντε επιλογές απαντήσεων διαβαθμισμένες στην κλίμακα Likert. Οι νοσηλευτές ερωτούντο αν η στοχευμένη επίσκεψη τους ευχαριστούσε ή τους δυσαρεστούσε, αν ευχαριστούσε ή δυσαρεστούσε τους ασθενείς, αν ήταν χρήσιμη ή όχι και για τις δύο ομάδες αντίστοιχα, αν συνέβαλλε στην έγκαιρη ρύθμιση εκκρεμοτήτων του πρωινού ή όχι, αν βελτίωνε ή όχι τη ψυχολογική κατάσταση των νοσηλευομένων ή συνέβαλε στη συμπλήρωση ή επανάληψη της πληροφόρησης των ασθενών και αν οι νοσηλευτές επιθυμούσαν την συνέχιση αυτού του τύπου της επίσκεψης ή όχι. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη βοήθεια βάσης δεδομένων συστήματος Excel και του συστήματος SPSS. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τεχνικές chi squared και επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, p<0.05, θεωρήθηκε σημαντικό.

PDF