Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την κύρια αιτία εκδήλωσης καρδιακής ανεπάρκειας. Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) αποτελούν την πιο επείγουσα κλινική εκδήλωση αθηροσκληρυντικής νόσου, η οποία συνδέεται με μεταβαλλόμενη νοσηρότητα και θνητότητα μεταξύ των πληθυσμών. Μεταξύ διάφορων προγνωστικών παραγόντων θανάτου και εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ασθενείς που νοσηλεύονται με ΟΣΣ, η εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ) έχει σημαντική θέση. Η ΚΑ συνιστά ένα περίπλοκο και πολυπαραγοντικό σύνδρομο που δύνανται να παρουσιάσουν τα άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα, αποτελώντας συνεπώς ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είναι η συνηθέστερη αιτία νοσηλείας των ηλικιωμένων ασθενών στις δυτικές κοινωνίες1 και ο επιπολασμός της διαρκώς αυξάνεται, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού που παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο που έχει επιτευχθεί. Κρίνεται λοιπόν υψίστης σημασίας η πρόληψη εμφάνισής της ΚΑ με τη βελτίωση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου.

PDF