Η διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επίσης γνωστή ως καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο ΚΕ, είναι ένα κλινικό σύνδρομο που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.1,2 Η διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια διαγιγνώσκεται όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, παρουσία φυσιολογικής ή σχεδόν φυσιολογικής συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και επιβεβαίωση της διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας (ΔΔΑΚ).

PDF