Κάθε χρόνο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα προκαλούν το 47% όλων των θανάτων στην Ευρώπη και το 40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και υπολογίζεται ότι κοστίζουν στην οικονομία της ΕΕ σχεδόν 196 δισεκατομμύρια € ανά έτος.1 Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η οικονομική κρίση και η ανεργία συνδέονται με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα.2,3,4 Πρόσφατα στοιχεία από τη Μεσσηνία έδειξαν ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση οδήγησε σε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων.5 Ωστόσο, μια τελευταία μελέτη στο σύνολο της χώρας έδειξε ότι η οικονομική κρίση δεν επηρέασε την καρδιαγγειακή θνησιμότητα στην Ελλάδα, αν και οι συγγραφείς αναφέρουν ότι προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην παρατηρούμενη στασιμότητα στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους με διαθέσιμα στοιχεία (2011 – 2012).

PDF