Ο FDA ενέκρινε την ιβαμπραδίνη για τη μείωση των νοσηλειών λόγω επιδείνωσης καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ). Η ιβαμπραδίνη (Corlanor- Amgen, Procoralan- Servier) ενδείκνυται για σταθεροποιημένους ασθενείς με συμπτωματική ΚΑ, φλεβοκομβικό ρυθμό, με καρδιακή συχνότητα ηρεμίας τουλάχιστον 70 σφ/λεπτό έχοντας λάβει τη μέγιστη ανεκτή δόση των β-αποκλειστών. Η ιβαμπραδίνη εξετάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης κατά προτεραιότητα του FDA, το οποίο προβλέπει την ταχεία επανεξέταση των φαρμάκων που προορίζονται για τη θεραπεία σοβαρών νοσημάτων και μπορούν να προσφέρουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις διαθέσιμες θεραπείες.

PDF