Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία εκπροσωπώντας 2.500 μέλη περίπου έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια την υποδομή για υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα και δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και ενημέρωσης των πολιτών στην πρόληψη υγείας. Το πρώτο μου κείμενο -με την ιδιότητα του προέδρου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας- θα ήθελα να έχει τη μορφή καταγραφής των νέων δράσεων και των διευρυμένων στόχων της εταιρείας μας στο παρόν και στο μέλλον προς ενημέρωση των μελών μας σε όλη την Ελλάδα. Οι γενικοί στόχοι της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι η μείωση της θνητότητας και της νοσηρότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με:
• Υποστηρίξη και επιμόρφωση νέων Καρδιολόγων
• Έρευνα
• Ενημέρωση κοινού
• Κοινωνικές Δράσεις
• Συμβουλευτικός Ρόλος στο Υπουργείο Υγείας
• Ενεργή Παρουσία στο Εξωτερικό
• Αναδιαμόρφωση της Ηλεκτρονικής Σελίδας

Mε κεντρικούς πυλώνες τα διεθνή συνέδρια, τα περιφερειακά συνέδρια που διοργανώνουμε σε όλη την Ελλάδα και με τη συμμετοχή μας στα μεγαλύτερα καρδιολογικά συνέδρια του εξωτερικού, όπου η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει σημαντική και τακτική παρουσία.

PDF