Ήταν δεκατρία χρόνια πριν, όταν ανέλαβα την έκδοση της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης. Κάθε εκδότης φιλοδοξεί για το καλύτερο. Προσωπικά, τότε ανεγνώρισα μία δέσμη στόχων ως κύριες προτεραιότητες αυτού του περιοδικού, που κουβαλά στις σελίδες του, την ιστορία της ανάπτυξης της καρδιοαγγειακής ιατρικής τα τελευταία εξήντα χρόνια. Αυτού του περιοδικού, που αξιώθηκε να εκδίδεται, χωρίς διακοπή όλα αυτά τα χρόνια και να το εκτιμούν χιλιάδες Έλληνες ειδικοί.

PDF