Τα τελευταία τριάντα χρόνια βιώσαμε μία απίστευτη εξέλιξη στην καρδιοαγγειακή ιατρική και όλοι μαζί, ιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί, άνθρωποι των ιατρικών και φαρμακευτικών εταιρειών και οπωσδήποτε οι ασθενείς απολαύσαμε την ικανοποίηση της επιτυχίας. Θυμάμαι, στις αρχές του 1985, όταν βρισκόμουνα στο Westminster Hospital του Λονδίνου, να τινάζουμε κυριολεκτικά στον αέρα τον ασθενή, εφαρμόζοντας ηλεκτρική εκκένωση ενδοκαρδιακά (DC shock), για να κάψουμε τον κολποκοιλιακό κόμβο και το δεμάτιο του, έτσι ώστε να τον απαλλάξουμε από τα συμπτώματα και τις συνέπειες επόμενων τα χυαρρυθμιών.

PDF