Διαστρωμάτωση κινδύνου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε νεαρή ασθενή με μυοκαρδιοπάθεια και θετικό γενετικό έλεγχο

PDF