Μυοκαρδιακή γέφυρα και άθληση: Επιτρέπεται η συμμετοχή; Από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση μέσω κλινικού περιστατικού

PDF