Παρουσιάζεται περιστατικό υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας με οξεία αιμοδυναμική απορρύθμιση συνεπεία κοιλιακής ταχυκαρδίας με υπερηχοκαρδιογραφική διαπίστωση κορυφαίου ανευρύσματος της αριστερής κοιλίας. Παρά την συμβατική αρνητική βαθμονόμηση για τοποθέτηση απινιδωτή εν προκειμένω τίθεται άμεση ένδειξη λόγω της ιδιαιτερότητας του υποστρώματος.

PDF