Πρόκειται για ασθενή 54 ετών, που παρα-πέμφθηκε για στεφανιογραφικό έλεγχο. Η προσπέλαση έγινε από τη δεξιά κερκιδική αρτηρία, αλλά παρά τους επίμονους χειρισμούς, το οδηγό σύρμα κατευθύνονταν στην κατιούσα θωρακική αορτή. Η έγχυση σκιαγραφικού ανέδειξε την έκτοπη έκφυση της δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας από την κατιούσα θωρακική αορτή <<arteria Lusoria>>.

PDF