Ευστράτιος Αθανάσιος Αντωνόπουλος
Καρδιολογική κλινική, ΓΝ Λαμίας

Χρήστος Α. Παναγιωτάκης
Αναισθησιολογικό Tμήμα, ΓΝ Λαμίας

Γεώργιος Ν. Λαποκωνσταντάκης
Τμήμα επειγόντων περιστατικών ΓΝ Λαμίας

Περίληψη

Interesting case:

Cardiac arrest in a patient with de Winter syndrome

PDF