Η έλλειψη κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ) εν μέσω πανδημίας επανάφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα της μη επαρκούς ανάπτυξης τέτοιων κλινών ΜΕΘ στη χώρα μας. Το πρόβλημα δεν είναι πόσοι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στις ΜΕΘ, αλλά και ποιοι θα είναι αυτοί που βάσει της τεκμηριωμένης ιατρικής θα ωφεληθούν πραγματικά από μια νοσηλεία στη ΜΕΘ. Η «ευκαιρία» που δίνει η πανδημία για την ορθότερη αξιολόγηση των κριτηρίων εισαγωγής στις ΜΕΘ είναι επαρκής λόγος για τη παράθεση ορισμένων προβληματισμών.

PDF