Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο»

PDF