Οι δυο μεγάλες μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 2015 για την υπερχοληστερολαιμία και την υπέρταση, η IMPROVE-IT και η SPRINT αντίστοιχα, εμφανίζουν εντυπωσιακά κοινά σημεία. Και οι δυο αφορούν πολλά εκατομμύρια «ασθενείς» υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια σε όλο τον κόσμο. Και οι δυο είχαν ως στόχο να επαναφέρουν στο προσκήνιο τη θεωρία του «the lower the better», δηλαδή του όσο πιο χαμηλά τόσο πιο καλά, για τις τιμές της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης και να αλλάξουν τις κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines), κατεβάζοντας τα όρια στις τιμές «στόχους» της θεραπείας.

PDF