Πλαστική μιτροειδούς βαλβίδας, κολπικός πτερυγισμός, RBB

PDF