Ιωάννης Παρίσης
Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών

Σπύρος Καστανός
Επιμελητής Α, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

PDF