Καρδιολογικό Tμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

PDF