Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Ενδοκρινολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

PDF