Άνδρας 79 ετών προσεκομίσθη με απώλεια συνείδησης στο τμήμα επειγόντων περισταστικών του νοσοκομείου μας. Ο ασθενής ήταν σε κωματώδη κατάσταση χωρίς παθολογικά ευρήματα από την αντικειμενική εξέταση, πλην υποθερμίας. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα εισαγωγής ανέδειξε παθολογική ανύψωση του σημείου στα πλαίσια παρατεταμένης και σοβαρής υποθερμίας (κύμα Osborn), που εξαφανίσθηκε πλήρως μετά από την επαναθέρμανση του ασθενούς. Η υποθερμία μπορεί να εκδηλωθεί με πλειάδα ηλεκτροκαρδιογραφικών αλλοιώσεων και να μιμηθεί επείγουσες καρδιολογικές καταστάσεις. Το κύμα Osborn ανήκει σε μια ευρύτερη ομάδα συνδρόμων του κύματος, η διαφορική διάγνωση των οποίων εμπεριέχει καταστάσεις υποθερμίας καθώς και καταστάσεις χωρίς υποθερμία (καρδιολογικές και μη).

PDF