Η χρήση της ακεταζολαμίδης για την αποσυμφόρηση ασθενών με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια:
Αναθέρμανση μιας παλιάς σχέσης;

PDF