Είκοσι τρεις διασώστες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Θεσσαλονίκης κατέγραψαν περιστατικά εξω-νοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι το ποσοστό αναγνώρισης της άπνοιας – ανακοπής από το επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ είναι υψηλό, οι χρόνοι ανταπόκρισης των διασωστών είναι άμεσοι και το ποσοστό επιβίωσης έχει αυξηθεί.

PDF