Οι ακραίες και απότομες κλιματικές μεταβολές αλλά και η σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση παρουσιάζουν χαρακτηριστική εποχιακή κατανομή των αορτικών συμβάντων και αύξηση της συχνότητας των αορτικών διαχωρισμών και της ρήξης των αορτικών ανευρυσμάτων.

PDF