Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Περίληψη

Oι ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ) είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ασθενών οποίοι αντιμετωπίζουν με την γέννηση. Η εξέλιξη των χειρουργικών και επεμβατικών τεχνικών έχει βοηθήσει αυτούς τους ασθενείς να επιβιώσουν και να ενηλικιωθούν με καλό προσδόκιμο στις περισσότερες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου και νοσηρότητας από τον υγιή πληθυσμό λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας, των αρρυθμιών και της πνευμονικής υπέρτασης την οποία θα αναπτύξουν στην συνέχεια της ζωής τους. Ένα από τα πολύτιμα εργαλεία που διαθέτουμε για να εκτιμήσουμε αντικειμενικά, να διαστρωματωθεί ο κίνδυνος, να προβλεφθεί η νοσηρότητα και η θνητότητα και να δοθούν ορθές οδηγίες για το ποια άσκηση και μέχρι πιο όριο μπορούν να ασκηθούν αυτοί οι ασθενείς, είναι η δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής κόπωσης (ΚΑΔΚ).

PDF