Τα τελευταία χρόνια η μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε σύμπλοκες επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και στην αντιμετώπιση της καρδιογενούς καταπληξίας. Η πιο διαδεδομένη συσκευή μέχρι σήμερα, η ενδοαορτική αντλία αντιώθησης (IABP), δεν έχει δείξει θετική επίδραση στην επιβίωση των ασθενών με καρδιογενή καταπληξία μέσα από τις μελέτες IABP-SHOCK II και BCIS-1.

PDF