Η κλασματική εφεδρεία ροής (FFR) εισήγαγε την επεμβατική καρδιολογία σε μία νέα εποχή, καθώς μετέφερε το κέντρο βάρους της απόφασης της θεραπείας από αγγειογραφικά/ανατομικά κριτήρια, σε κριτήρια φυσιολογίας, στοχεύοντας την επαναγγείωση στις βλάβες οι οποίες προκαλούν τεκμηριωμένα ισχαιμία του μυοκαρδίου.

PDF