Η ενδοστεφανιαία απεικόνιση στην κάθε μέρα κλινική πράξη αφορά σε δυο τεχνικές, στο ενδοστεφανιαίο υπερηχο – γράφημα (IVUS) και στην οπτική συνεκτική τομογραφία (OCT). Και οι δυο μέθοδοι αναπτύχθηκαν με σκοπό την αύξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας στη διάγνωση σημαντικών στενώσεων των στεφανιαίων αγγείων σε σχέση με την κλασσική αγγειογραφία.

PDF