Η ισχαιμία μία σε ασθενείς χωρίς αποφρακτική στεφανιαία νόσο (INOCA) και η εμφάνιση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου χωρίς ύπαρξη αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου (MINOCA) στη στεφανιογραφία αποτελούν σχετικά συχνές καταστάσεις που επηρεάζουν σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών. Οι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί είναι ποικίλοι ενώ απαιτείται εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.

PDF