Η διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας έχει σημειώσει αλματώδη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Οι νεότερες γενιές και οι πολλαπλές επιλογές διακαθετηριακών βαλβίδων, η βελτιστοποίηση της επιλογής των κατάλληλων ασθενών και του προεπεμβατικού σχεδιασμού έχουν βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επέμβασης με παράλληλη μείωση των επιπλοκών.

PDF