Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα προτεραιότητα έχει η επεμβατική αντιμετώπιση καθώς αυξάνει την επιβίωση. Επί αδυναμίας ή αντένδειξης διενέργειας αγγειοπλαστικής ο ασθενής μένει μόνον με φαρμακευτική αγωγή. Στην σταθερή στεφανιαία νόσο επεμβατική αντιμετώπιση γίνεται, επιπροσθέτως της μέγιστης φαρμακευτικής αγωγής, όταν υπάρχουν επίμονα συμπτώματα ή όταν από την αγγειοπλαστική προκύπτει πιθανή αύξηση της επιβίωσης.

PDF