Η διαδερμική αγγειοπλαστική επέμβαση οφείλει να είναι άμεση (πρωτογενής αγγειοπλαστική) στους ασθενείς με STEMI, τόσο για την μείωση της έκτασης του εμφράγματος όσο και για την μείωση της θνητότητας, ενώ για τους ασθενείς με NSTEMI και ασταθή στηθάγχη υπάρχουν ειδικές ενδείξεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

PDF