Χρήστος Καΐρης
Ιδιώτης Ιατρός, Ειδικός Καρδιολόγος

Ιωάννης Δουνδουλάκης
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αχιλλέας Παπαδόπουλος
Αγία Ειρήνη, Ψυχιατρική Kλινική Δράμας

Πέτρος Άρσενος
2Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεώργιος Λάτσιος
2Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρήστος Χατζηελευθερίου
Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Κωνσταντίνος Τούτουζας
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κωνσταντίνος Α. Γκατζούλης
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη

Η επίπτωση της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής ποικίλλει σε διάφορες μελέτες, αλλά εκτιμάται ότι 300.000 έως 350.000 περιπτώσεις εμφανίζονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας μια συνολική επίπτωση 1 έως 2 ανά 1000 κατοίκους (0,1% έως 0,2%) ετησίως. Tα ποσοστά επιβίωσης μετά την αιφνίδια καρδιακή ανακοπή είναι πολύ φτωχά και υπολογίζονται σε μόλις 7,9%. Η καρδιοπνευμονική ανάνηψη (CPR) είναι κρίσιμη για την επιβίωση των ασθενών. Επιπλέον η ηλεκτρική απινίδωση έχει καθιερωθεί ως η μόνη αποτελεσματική θεραπεία όταν η διακοπή της καρδιακής λειτουργίας οφείλεται σε κοιλιακή μαρμαρυγή ή σε άσφυγμη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. Προκειμένου να μειωθεί ο  χρόνος μέχρι την έναρξη της απινίδωσης έχουν αναπτυχθεί οι  αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές. H ραγδαία εξάπλωση αυτών είχε  ως συνέπεια την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης από <10% το 2005 στο 23% το 2014, δηλαδή μέσα σε μία δεκαετία. Στην πόλη της Δράμας αναπτύχθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο με 40 AED σε δημόσιους χώρους με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό. Η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 44.000 κατοίκους ,σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011(αναλογία αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών προς πληθυσμό: 1 απινιδωτής / 1100 δημότες). Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα φιλοδοξεί να αυξήσει τα ποσοστά επιβίωσης της εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής. Από τη γνώση μας στη βιβλιογραφία, η αναλογία απινιδωτών/κάτοικο αποτελεί πανελλήνια πρωτοτυπία, φιλοδοξώντας να βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά επιτυχούς ανάνηψης θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής στην κοινότητα.

PDF