Αριάδνη Μεντή
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Ρίο, Πάτρα

Ελένη Κουφού
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Ρίο, Πάτρα

Γεώργιος Χάχαλης
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ Ρίο, Πάτρα

Περίληψη

Ο αυτόματος διαχωρισμός στεφανιαίων αγγείων (ΑΔΣΑ), το σύνδρομο Κούνη και το σύνδρομο Takotsubo αποτελούν λιγότερο συχνά αίτια οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (ΟΣΣ). Ο ΑΔΣΑ συμβαίνει σε πολύτοκες μέσης ηλικίας 45-55 ετών. Η οπτική συνεκτική τομογραφία και ο ενδοστεφανιαίος υπέρηχος απεικονίζουν με ακρίβεια τον ψευδή αυλό. Η θεραπεία είναι συνήθως συντηρητική με ίαση σε 70-90% και ενδονοσοκομειακή επίπτωση εμφράγματος σε 5% των ασθενών. Σε επιπλεγμένες περιπτώσεις συνιστάται επαναγγείωση με μέτρια αποτελέσματα. Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα είναι <5% ενώ οι υποτροπές συχνές. Το σύνδρομο Κούνη αναφέρεται στην εμφάνιση ΟΣΣ στα πλαίσια αλλεργικής αντίδρασης που οδηγεί σε αποκοκκίωση των ιστιοκυττάρων και απελευθέρωση διαμεσολαβητών κυρίως μετά χορήγηση αντιβιοτικών και από δήγματα εντόμων. Στον τύπο I, το σύνδρομο Κούνης αποδίδεται σε στεφανιαίο σπασμό, στον τύπο II σε ρήξη αθηρωματικής πλάκας, ενώ στον III σε θρόμβωση του stent. Η θνητότητα είναι του επιπέδου 2%. Θεραπευτικώς χορηγούνται κορτικοστεροειδή, αντισταμινικά και με ιδιαίτερη προσοχή αδρεναλίνη. Η μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo εμφανίζεται κυρίως σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μετά από συγκινησιακό, ψυχολογικό ή φυσικό στρες που οδηγεί σε εγκεφαλική διέγερση και διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος με συνακόλουθη κατεχολαμιναιμία. Τα στεφανιαία αγγεία δεν εμφανίζουν αποφρακτική νόσο, ενώ υπάρχει δυσανάλογη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, που εκτείνεται πέρα την κατανομή μιας στεφανιαίας αρτηρίας και δυσανάλογη αύξηση των νατριουρητικών πεπτιδίων σχετικά με τη μικρή αύξηση της τροπονίνης στο αίμα. Η ανάρρωση επέρχεται εντός εβδομάδων. Η θνητότητα ανέρχεται σε 4-5% ενδονοσοκομειακά και 5% ετησίως με ποικίλουσα πιθανότητα υποτροπών. Η θεραπεία ενδείκνυται μόνον σε ασθενείς με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου

PDF