Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

 

H νόσος Kawasaki αποτελεί την κύρια αιτία επίκτητης καρδιοπάθειας στα παιδιά του αναπτυγμένου κόσμου, με κλινικά επακόλουθα, όμως, που πολλές φορές εκδηλώνονται στην ενήλικο ζωή. Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως σκοπό να τονίσει τα βασικά σημεία που αφορούν στη διάγνωση, αντιμετώπιση και μακροχρόνια καρδιολογική παρακολούθηση των ασθενών με νόσο Kawasaki.

PDF